Wydawca: EventPolska.biz | Dąbrowskiego 1/5 | 40-032 Katowice | + 48 32 771 39 08 | redakcja@eventpolska.biz
                Sukcesywnie event katalog wpisuje się w branże jako narzędzie praktycznej wiedzy i inspiracji dedykowanej
        specjalistom zawodowo związanym z kreacją wydarzeń na wszystkich ich płaszczyznach.
        Jako wydawca dajemy gwarancję dotarcia do osób organizujących wydarzenia, bezpośrednio lub pośrednio przy
        nich współpracujących, poszukujących niezbędnego sprzętu, pomysłów i rozwiązań potrzebnych do stworzenia eventu.
        Naszą skuteczność potwierdza 3 stopniowa dystrybucja:
  • 1. Wysyłka imienna VIP – do ściśle określonej grupy zleceniodawców i organizatorów eventów.
  • 2. Wysyłka wersji elektronicznej – do ponad 30 tys. biznesowych odbiorców
  • 3. Patronaty Medialne – przy szeroko zakrojonych kampaniach ATL, BTL.
        Jako jedyne wydawnictwo czytelnie segmentujemy rynek, przedstawiając tak szerokie spektrum usług eventowych.
        Zatem Droga Branżo – budujmy razem siłę eventu!